Nya ledamöter till klassen för samhällsvetenskaper

Vid den ordinarie sammankomsten 10 februari valdes Anna Dreber Almenberg och Christofer Edling in i Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper. Anna Dreber Almenberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm medan Christofer Edling är professor i sociologi vid Lunds universitet.

Klassen för samhällsvetenskaper

Svenska ledamöter

Anna Dreber Almenberg. Foto: Juliana Wiklund

Anna Dreber Almenberg är 39 år och disputerade vid Handelshögskolan 2009. Hon forskar inom beteendeekonomi, ofta tvärvetenskapligt och i samarbete med forskare inom andra discipliner. Tidigt fokuserade hon bland annat på vilka faktorer som påverkar samarbete mellan individer, en forskning i gränslandet mellan psykologi, biologi och ekonomi. Resultaten visade bland annat att det kan vara mer effektivt att hota med indragen belöning än att hota med bestraffning för att främja samarbete mellan individer.

Under senare år har hon bland annat arbetat med flera projekt om reproducerbarheten av vetenskapliga resultat, där hon tillsammans med medförfattare studerar tillförlitligheten och förutsägbarheten av resultat inom bland annat psykologi och nationalekonomi. Dessa projekt har resulterat i uppmärksammade publikationer i till exempel Science, PNAS och Nature Human Behaviour. Anna har också studerat om det finns några skillnader i konkurrensbeteende mellan könen och effekter av p-piller på kvinnors risktagande.

Anna Dreber Almenberg innehar numera Johan Björkmans professur i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Anna Dreber Almenberg

Christofer Edling. Foto: Helena Lind

Christofer Edlings forskning spänner över ett brett område och omfattar bland annat sociala nätverk, epidemiologi och kriminologi. Hans studier baserar sig mycket på enkätundersökningar och registerdata. Han riktar ofta in sig på nätverksanalys och undersöker då relationerna mellan olika aktörer och hur de samspelar.

En av de saker han tittat närmare på är hur kriminella nätverk, som till exempel gatugäng, fungerar. Ambitionen med projektet var att bättre förstå hur samarbete i kriminella kretsar uppstår. Tanken var att kunskapen även skulle kunna användas till att föreslå brottsförebyggande åtgärder. Han har också studerat våldsbejakande miljöer, hur människor rör sig in och ut ur dessa och hur deras ”kriminella karriärer” ser ut. Han har dessutom publicerat en studie om hur sexuella kontakter i olika nätverk påverkar spridningen av sexuellt överförda sjukdomar.

Christofer Edling arbetar i dag som professor vid Sociologiska institutionen i Lund och är dekan för Lunds samhällsvetenskapliga fakultet, men har även stor internationell erfarenhet. Hans första professorstjänst var vid Jacobs University, Bremen, och han har bland annat varit gästforskare vid Harvard, Stanford och Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sedan en tid tillbaka sitter han i Akademiens Ekonomipriskommitté. Christofer Edling är 54 år och disputerade 1999 vid Stockholms universitet.

Christofer Edling, Lunds universitet