Ny The Lancet-SIGHT-kommission leds av Finlands förra president Tarja Halonen

Hur påverkar bättre hälsa och jämställdhet förutsättningarna för fredliga och inkluderande samhällen? Det ska den nya The Lancet-SIGHT-kommissionen undersöka de kommande två åren. Kommissionen leds av Finlands första kvinnliga president Tarja Halonen samt medordförandena Zulfiqar Bhutta, Catherine Kyorbutungi och Peter Friberg och består av en oberoende, internationell och multidisciplinär grupp på 20 experter.

När världens ledare för fem år sedan undertecknade FN:s Agenda 2030 med 17 hållbara utvecklingsmål var visionen tydlig: mer fredliga och inkluderande samhällen, mål 16. I dag har vi ojämlika samhällen och konflikter på flera håll i världen som hotar den visionen. Därför är det intressant att undersöka om uppfyllandet av mål 3 om bättre hälsa och mål 5 om jämställdhet mellan könen kan utgöra förändringsagenter för mer fredliga samhällen.

Det finns förvånansvärt lite forskning och studier gjorda just kring sambanden mellan hälsa, jämställdhet och fred även om det finns studier som pekar på att våldet minskar i samhällen med hög jämställdhet. Vidare finns det otillräcklig forskning eller evidens för att förbättrad hälsa och jämlikhet i ett samhälle stärker social stabilitet och minskar orättvisor och konflikter. 

– The Lancet-SIGHT-kommissionens målsättning är att identifiera, syntetisera och analysera vetenskapliga resultat och data kring sambandet mellan hälsa, jämställdhet och fred med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030-mål, särskilt målen 3, 5 och 16, och att kommissionen utifrån resultaten kan leverera rekommendationer om styrning och ansvarsutkrävande på olika nivåer. Det är mycket stimulerande – och utmanande – att samarbeta med The Lancet, kommissionärerna och Finlands förra president Tarja Halonen som ordförande, säger Peter Friberg, The Lancet-SIGHT-kommissionens ”co-chair” och chef för SIGHT vid Kungl. Vetenskapsakademien. 

– Krig har alltid utgjort hot mot hälsa, men hälsa har också kommit att bli en allt tydligare markör för social status. Därför anser jag att kommissionens målsättning att undersöka sambanden mellan hälsa, jämställdhet och fred kommer i rätt tid, säger Tarja Halonen.

The Lancet-SIGHT-kommissionen kommer att samarbeta med länder, organisationer och nätverk engagerade i hälsa, jämställdhetsarbete samt freds- och konfliktforskning i samverkan med bland annat Sveriges utrikesdepartement och WHO:s regionalkontor i östra Medelhavsregionen. 

Kommissionen räknar med att lansera sin rapport mot slutet av 2021.

Läs kommentar i The Lancet.

Läs mer om kommissionen och ladda ned bilder.

Kontakt:

Peter Friberg, medordförande för The Lancet-SIGHT-kommissionen
peter.friberg@kva.se
070-676 00 13

Johan Dahlstrand, verksamhetskoordinator SIGHT
johan.dahlstrand@kva.se
070-960 24 39

Presskontakt:

Eva Nevelius, pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63