Nya ledare valda för Kungl. Vetenskapsakademien

Vid en sammankomst i går valde Kungl. Vetenskapsakademien sina två främsta företrädare som kommer att ta över efter nuvarande preses och ständig sekreterare den 1 juli 2015. 

Christina Moberg blir ny preses

Ny preses, Kungl. Vetenskapsakademiens ordförande och främste företrädare, blir Christina Moberg. Hon är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för kemi och efterträder Barbara Cannon. 

Christina Moberg, född 1947, är professor i organisk kemi vid KTH. Hon disputerade 1975 och har, bortsett från forskarvistelser vid några olika universitet i Frankrike, sedan dess varit verksam vid KTH, där hon i dag leder en forskargrupp. Hon har tidigare bland annat varit vicerektor vid KTH och fakultetens prodekanus.

Christina Mobergs forskning handlar om asymmetrisk katalys, speciellt nya selektiva metoder för framställning av molekyler med specifika egenskaper, något som har stor betydelse exempelvis vid läkemedelstillverkning.

1998 tilldelades hon Göran Gustafssonpriset i kemi för sina framsteg inom syntetisk organisk kemi, speciellt för metoder där hon lyckats lösa problemet med skadliga spegelformer av molekyler, och hon är hedersdoktor vid Lunds Universitets naturvetenskapliga fakultet.

Mellan 2008 och 2011 var hon andra vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien.

— Som ny preses ser jag det som en viktig uppgift att betona den grundläggande vetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. Det finns en risk att vi i dag koncentrerar alltför mycket resurser till dagens problem och glömmer att den främsta uppgiften för den akademiska forskningen är att finna lösningar till ännu inte identifierade frågeställningar för att därmed tillgodose behoven för framtida generationer, säger hon.

Preses är akademiens ordförande och främste företrädare. Preses leder akademiens sammankomster och biträds av tre vice presides, alla valda till sina förtroendeuppdrag för en viss tid. Tillsammans med den heltidsanställde ständige sekreteraren utgör de akademiens presidium. Kungl. Vetenskapsakademiens förste preses var Carl von Linné.

Göran K. Hansson ny ständig sekreterare för KVA

Kungl. Vetenskapsakademien har även valt en ny ständig sekreterare. Det blir KI-professorn Göran K. Hansson som tar över uppdraget från och med 1 juli 2015.

Göran K. Hansson, född i Lysekil 1951, är ledamot i Kungl. Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper och sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.
Den 1 juli 2015 tar han över efter nuvarande ständige sekreteraren Staffan Normark. Den ständige sekreteraren leder akademiens löpande verksamhet, är chef över akademiens kansli och har ansvar för att akademistyrelsens beslut verkställs.

— Det är väldigt hedrande att bli utsedd till det här viktiga uppdraget. Kungl. Vetenskapsakademien har spelat en central roll inom forskningen i 250 år och fortsätter att ha en mycket stor betydelse för vetenskapen i vårt land. Mer än någonsin behövs Akademien som en vetenskapens röst i samhällsdebatten, säger Göran K. Hansson.

Ser du någon särskild riktning för akademien framöver, något du tycker är extra viktigt?

— Det är just att stärka positionen ännu mer som en oberoende röst för vetenskap och kunskapsbaserad utveckling. Det är också viktigt att erbjuda en mötesplats för forskare, att bistå forskningsfinansiärer med expertbedömningar, att utvärdera forskning, och att dela ut Nobelpriset och andra vetenskapliga priser, säger han.
Hansson disputerade 1980 vid Göteborgs universitet inom histologi, läran om biologisk vävnad. Sedan 1994 är han professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet och arbetar med forskning som rör immunförsvarets roll vid hjärtkärlsjukdomar. Han har bland annat upptäckt hur kolesterolansamling i blodkärlen kan aktivera immunsystemet och leda till inflammation och blodproppsbildning.

Göran K. Hansson var mellan 1981 och 1982 postdoktorforskare vid University of Washington, Seattle, USA. Han blev 1981 docent i histologi vid Göteborgs universitet och 1989 i klinisk kemi vid samma universitet. Han har varit professor i cellbiologi vid Göteborgs universitet 1994-95, visiting professor vid Harvard Medical School, Boston, USA 2008, och blev distinguished professor vid Karolinska Institutet 2010. Sedan 2009 leder han Linnécentrat för forskning om inflammation och kardiovaskulär sjukdom.

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Göran K. Hansson
Professor i experimentell kardiovaskulär forskning
Karolinska Institutet
08-51776222
goran.hansson@ki.se

Presskontakt
Jessica Balksjö Nannini
Pressansvarig
Kungl. Vetenskapsakademien
08-6739544, 070-6739650
jessica.balksjo@kva.se