Materialfysiker invald i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten 16 december valdes Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik vid Uppsala universitet, in akademiens klass för fysik.

Björgvin Hjörvarsson är professor i materialfysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Hans forskningstema är inom området ”finite size effects”, vilket handlar om hur utsträckning påverkar fysiska egenskaper hos material. Hjörvarsson har också studerat vätets inverkan på magnetiska egenskaper och hur väte kan användas för att styra dessa i artificiella strukturer, till exempel supergitter. Även vätets diffusion såväl som inverkan av utsträckningen på den kritiska temperaturen (på den atomära ordningen) är av stor betydelse i detta sammanhang. En viktig tillämning av kunskaper om vätets påverkan på material är vid lagring av vätgas.

Hjörvarssons forskning fokuserar även på magnetiska egenskaper hos artificiella magnetiska strukturer (mesospin), till exempel artificiell spin is, ett material som saknar ett bestämt grundtillstånd. Denna egenskap gör det extra intressant med avseende på excitationer och termodynamiska egenskaper, egenskaper som kan skräddarsys genom storlek, form och avstånd mellan de artificiellt skapade strukturerna. Studierna kan ge ökad kunskap om skillnaden mellan material med och utan fasta grundtillstånd, och hur samspel mellan atomära och mesoskopiska längdskalor kan ge upphov till makroskopisk magnetisk ordning. Forskningen öppnar exempelvis upp möjligheter för nya logiska komponenter inom informationsteknologin med magnetiska istället för elektriska laddningar, såväl som styrbara egenskaper hos metamaterial. 

Mer information

Björgvin Hjörvarsson, Uppsala universitet