Ny ledamot invald i klassen för samhällsvetenskaper

Ingrid M. Werner, professor i finansiell ekonomi, är ny utländsk ledamot av klassen för samhällsvetenskaper. Hon invaldes i Vetenskapsakademien vid allmän sammankomst 9 februari i år.

Ingrid Werner är ny ledamot av klassen för samhällsvetenskaper.

Ingrid M. Werner är Martin and Andrew Murrer Professor in Finance vid Ohio State’s Fisher College of Business i USA. Hon doktorerade 1990 vid University of Rochester och är sedan 2013 hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit styrelseledamot i American Finance Association, samt president för European Finance Association och Western Finance Association. Hon är ledamot av CEPR och sitter i redaktionskommittén för bland annat The Journal of Finance.  Hon är dessutom vetenskaplig rådgivare för flera internationella forskningsinstitut, däribland Swedish House of Finance. Sedan 2018 är hon adjungerad ledamot av ekonomipriskommittén vid Vetenskapsakademien. Hennes forskning berör främst finansiella marknaders mikrostruktur. Nuvarande forskningsprojekt handlar om hur nya innovationer inom mäklarbranschen påverkar individuella investerare.

Ingrid M. Werner, Ohio State’s Fisher College of Business