Ny ledamot invald i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 mars valdes Ariel Goobar in som ny ledamot av akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap. 

Ariel Goobar är professor i experimentell astropartikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet. Goobars huvudsakliga forskningsområde är observationell kosmologi och avståndsmätning i universum. Genom att studera ljusstyrkan hos en viss typ av exploderande stjärnor, Typ Ia supernovor, som har en bestämd ljusstyrka, har Goobar lyckats mäta upp mycket stora avstånd i universum. Utifrån dessa mätningar har han tillsammans med kollegor i the Supernova Cosmology project (SCP) visat att universum expanderar i en allt snabbare takt till skillnad från vad man trott förut, att universum allt mer bromsas upp av gravitationen efter ursmällen Big Bang. Detta oväntade fenomen har lett till postuleringen av s.k. ”mörk energi”, som motverkar den attraktiva gravitationskraften över de största avstånden i universum. Tidigare har Goobar arbetat med att hitta Higgsbosonen vid CERN och neutriner med mycket hög energi vid IceCube. Goobar har bland annat tilldelats Gruber Prize 2007 och var med i det team som fick the Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2015.