Astrofysikern Axel Brandenburg ny ledamot av akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 april 2014 valdes Axel Brandenburg, professor i astrofysik vid Nordiska rådet för teoretisk fysik in i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.

Axel Brandenburg är professor i astrofysik vid Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita i Stockholm. Brandenburg utbildade sig vid universiteten i Hamburg och Helsingfors och har bl.a. tjänstgjort vid University of Cambrige och NCAR Boulder Colorado. 1996 blev han professor i tillämpad matematik vid University of Newcastle upon Tyne och arbetar sedan år 2000 som professor vid Nordita. Brandenburg har bland annat gjort teoretiska studier av turbulens och magnetohydrodynamik i astrofysikaliska plasmor. Plasmor är helt eller delvis joniserade gaser, som återfinns i rymden ovanför atmosfären, i stjärnor som solen, och i en mängd astrofysikaliska sammanhang.

Mer specifikt har han utfört grundläggande studier av dynamomekanismer och tillämpade undersökningar av galaxer, solen, solvinden, vintergatans magnetfält och Big Bang. Brandenburg har även ett stort intresse för bl.a. astrobiologi, som behandlar frågan om liv i universum, planetbildning och numerisk analys. Han är en av de mest citerade astrofysikerna inom sitt område och har publicerat över 300 arbeten. Vid Nordita har Brandenburg byggt upp en dynamisk grupp av unga forskare vars kontaktnät har en internationell spridning och han har bl.a. belönats med Advance Grand från Europeiska Forskningsrådet.