Nobelpriset i kemi 2018

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2018 med ena hälften till Frances H. Arnold, California Institute of Technology, Pasadena, USA och med andra hälften gemensamt till George P. Smith, University of Missouri, Columbia, USA och Sir Gregory P. Winter, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2018

med ena hälften till Frances H. Arnold, California Institute of Technology, Pasadena, USA

”för riktad evolution av enzymer”

och med andra hälften gemensamt till George P. Smith, University of Missouri, Columbia, USA och Sir Gregory P. Winter, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien

”för fagdisplay av peptider och antikroppar”.

 

De har bemästrat evolutionens kraft

Evolutionens styrka syns i livets mångfald. 2018 års Nobelpristagare i kemi har tagit kontroll över evolutionen och nyttjat den för ändamål som gör största nytta för mänskligheten. Enzymer framtagna genom riktad evolution används för att tillverka allt från biobränslen till läkemedel. Antikroppar utvecklade med en metod kallad fagdisplay, motverkar autoimmuna sjukdomar och kan i vissa fall bota spridd cancer.

Efter att det första fröet till liv uppstod för runt 3,7 miljarder år sedan har nästan varje skrymsle av jorden fyllts av olika organismer. Livet har kunnat sprida sig till djuphaven, varma källor och heta öknar eftersom evolutionen har löst en rad kemiska problem. Livets kemiska verktyg – proteinerna – har vässats, förändrats och förnyats och möjliggjort en fantastisk mångfald.

Årets Nobelpristagare i kemi har inspirerats av evolutionens kraft och använt samma principer – genetiska förändringar och selektion – för att i sina laboratorier utveckla proteiner som istället löser människans kemiska problem.

Den ena halvan av årets kemipris tilldelas Frances H. Arnold. 1993 genomförde hon den första riktade evolutionen av enzymer (proteiner som katalyserar kemiska reaktioner). Sedan dess har hon slipat fram de metoder som numera används rutinmässigt för att utveckla nya katalysatorer. Frances Arnolds enzymer nyttjas bland annat för en mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser, som läkemedel, och för att framställa förnybara bränslen för en grönare transportsektor.

Den andra halvan av årets kemipris delas mellan George P. Smith och Sir Gregory P. Winter. År 1985 utvecklade George Smith en elegant metod som kallas för fagdisplay, där bakteriofager – virus som infekterar bakterier – kan utnyttjas för att ta fram nya proteiner. Gregory Winter använde fagdisplay för riktad evolution av antikroppar, med målet att framställa nya läkemedel. Det första, adalimumab, godkändes 2002 och används mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar. Fagdisplay har sedan dess gett antikroppar som kan neutralisera gifter, motverka autoimmuna sjukdomar och bota spridd cancer.

Vi är i början av den riktade evolutionens revolution, som på många olika vis gör den största nytta för mänskligheten.

Nobelpristagarna i kemi 2018 har bemästrat evolutionen och drivit den vidare på sina laboratorier. Illustration: Johan Jarnestad.

Frances H. Arnold, född 1956 (62 år) i Pittsburgh, USA. Fil.dr 1985 vid University of California, Berkeley, USA. Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology, Pasadena, USA.

George P. Smith, född 1941 (77 år) i Norwalk, USA. Fil.dr 1970 vid Harvard University, Cambridge, USA. Curators’ Distinguished Professor Emeritus of Biological Sciences vid University of Missouri, Columbia, USA.

Sir Gregory P. Winter, född 1951 (67 år) i Leicester, Storbritannien. Fil.dr 1976 vid University of Cambridge, UK. Research Leader Emeritus vid MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien.

Prissumma: 9 miljoner svenska kronor, med ena hälften till Frances Arnold och andra hälften delad mellan George Smith och Gregory Winter.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Nobelpriset® och Nobelmedaljen är av Nobelstiftelsen registrerade varumärken.

 

Dokument

Illustrationerna är fria att använda i icke kommersiella sammanhang. Vid publicering, ange ”©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences”.

Pressmeddelande

Populärvetenskaplig information

Scientific background

Illustration: (R)evolution

Illustration: Enzymevolution

Illustration: Fagdisplay

Illustration: Antikroppsevolution

 

Kontakt

Sakkunnig

Sara Snogerup Linse, ledamot av Nobelkommittén för kemi, Kungl. Vetenskapsakademien
+46 70 250 77 66, sara.linse@biochemistry.lu.se

Presskontakt

Kajsa Waaghals, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
+46 70 878 67 63, kajsa.waaghals@kva.se

 

Mer information

Pristagarna

Frances H. Arnold, California Institute of Technology

George P. Smith, University of Missouri

Sir Gregory P. Winter, MRC Laboratory of Molecular Biology

Artiklar

Arnold, F. och Macuare, K. A. (2016) The NAI Fellow Profile: An Interview with Dr. Frances Arnold. Technology and Innovation, 18, 79-82

Harding, A. (2006) Profile Sir Greg Winter—humaniser of antibodies. Lancet, 368, S50

Nightingale, K. (2013) Greg Winter: Pioneering antibody drugs. Insight

Trager, R. (2018) In situ with Frances Arnold. Chemistry World

Video

Molecular Frontiers Symposium and Youth Forum (23 maj 2017) Frances Arnold: New enzymes by evolution

SlidesLive (23 nov 2015) Therapeutics Antibodies: A Revolution in Pharmaceuticals

Nobelprisets officiella webbplats

Nobelprize.org