Nobelpriset i kemi 2003

De två amerikanska forskarna Peter Agre, 54 år, och Roderick MacKinnon, 47 år, tilldelas årets Nobelpris i kemi ”för upptäckter rörande kanaler i cellmembran”.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi år 2003 ”för upptäckter rörande kanaler i cellmembran” med hälften av priset till

Peter Agre
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA, ”för upptäckten av vattenkanaler” och den andra hälften till
Roderick MacKinnon
Howard Hughes Medical Institute, The Rockefeller University, New York, USA ”för strukturella och mekanistiska studier av jonkanaler”.

Molekylära kanaler släpper in oss i cellens kemi
Vi människor består till ungefär 70% av saltvatten. Årets Nobelpris i kemi belönar två forskare vars upptäckter klarlagt hur salter (joner) och vatten transporteras ut ur och in i kroppens celler. Upptäckterna ger oss en grundläggande molekylär insikt i hur t.ex. njuren återvinner vatten från primärurinen och hur de elektriska signalerna i våra nervceller genereras och fortplantas. Detta har stor betydelse för vår förståelse för en rad sjukdomar, t.ex. i njuren, hjärtat, musklerna och nervsystemet.

Att kroppens celler måste innehålla specifika kanaler för transport av vatten anade man redan i mitten av 1800-talet, men det var först 1988 som Peter Agre lyckades isolera det membranprotein som han något år senare insåg måste vara den länge eftersökta vattenkanalen. Denna avgörande upptäckt öppnade dörren för en hel rad biokemiska, fysiologiska och genetiska studier av vattenkanaler i bakterier, växter och däggdjur. Idag kan forskarna i detalj följa en vattenmolekyl på dess väg genom cellmembranet och förstå varför bara vatten men inte andra små molekyler eller joner kan passera.

Den andra typen av membrankanal som uppmärksammas i år är jonkanalerna. Roderick MacKinnon förvånade hela forskarvärlden när han, år 1998, lyckades bestämma rymdstrukturen hos en kaliumkanal. Tack vare denna insats kan vi nu ”se” joner strömma genom kanaler, som kan öppnas och stängas med hjälp av olika signaler i cellen.

Jonkanalerna är viktiga för bl.a. nervsystemets och musklernas funktion. Den s.k. aktionspotentialen i nervceller genereras när en jonkanal på ytan av en nervcell öppnas av en kemisk signal utsänd från en närbelägen nervcell, varefter en elektrisk spänningspuls fortplantas längs nervcellens yta genom att en hel serie jonkanaler öppnas och stängs inom loppet av några millisekunder.

Årets pris illustrerar hur dagens biokemi går ner på atomär nivå för att förstå grunden för livsprocesserna.

  • Peter Agre, född år 1949 (54 år) i Northfield, Minnesota, USA (amerikansk medborgare). Medicine doktor 1974 vid Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, USA. Professor i biologisk kemi och professor i medicin vid Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA.
  • Roderick MacKinnon, född år 1956 (47 år), uppvuxen i Burlington utanför Boston, USA (amerikansk medborgare). Medicine doktor 1982 vid Tufts Medical School i Boston, USA. Professor i molekylär neurobiologi och biofysik vid The Rockefeller University i New York, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.
Kontaktpersoner: Malin Lindgren, informatör, tel. 08-6739522, 0709-886004, malin@kva.se och Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-6739595, 0709-846638, evak@kva.se

Dokument