Nobelpriset i kemi 2001

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Nobelpriset i kemi år 2001 för utvecklandet av katalytisk asymmetrisk syntes, med ena halvan gemensamt till William S. Knowles, St Louis, Missouri, USA och Ryoji Noyori,Nagoya University, Chikusa, Nagoya, Japan ”för deras arbeten över kiralt katalyserade hydrogeneringsreaktioner” och den andra halvan av priset till K. Barry Sharpless, The Scripps Research Institute, La Jolla, Kalifornien, USA ”för hans arbeten över kiralt katalyserade oxidationsreaktioner”.

Spegelbildskatalys
Många molekyler uppträder i två former som är spegelbilder av varandra – liksom våra händer är varandras spegelbilder. Sådana molekyler kallas kirala. I naturen har det visat sig att den ena formen ofta dominerar. I våra celler passar därför den ena spegelbildsformen av en molekyl ”som handen i handsken”, i motsats till den andra som rentav kan vara skadlig. Läkemedel består ofta av kirala molekyler och skillnaden mellan de båda formerna kan bli en fråga om liv och död – så var det t. ex. i Neurosedynkatastrofen på 60-talet. Det är därför angeläget att kunna framställa de två kirala formerna var för sig.

Årets Nobelpristagare i kemi har utvecklat molekyler som kan katalysera viktiga reaktioner så att endast den ena av de två spegelbildsformerna bildas. Katalysatormolekylen, som själv är kiral, påskyndar reaktionen utan att själv förbrukas. En enda sådan molekyl kan producera miljontals molekyler av den önskade spegelbildsformen.

William S. Knowles upptäckte att det var möjligt att utnyttja s. k. övergångsmetaller för att göra kirala katalysatorer för en viktig typ av reaktion kallad hydrogenering och därmed erhålla företrädesvis den ena spegelformen som produkt. Hans forskning ledde snabbt till en industriell process för framställning av läkemedlet L-DOPA som används för behandling av Parkinsons sjukdom. Royji Noyori har lett utvecklingen vidare till dagens generella kirala katalysatorer för hydrogenering. K. Barry Sharpless å andra sidan belönas för utvecklingen av kirala katalysatorer för en annan viktig reaktionstyp – oxidationsreaktioner.

Pristagarna har öppnat ett helt nytt forskningsfält och därmed möjliggjort syntes av molekyler och material med nya egenskaper. Idag utnyttjas resultaten av deras grundforskning i en rad industriella synteser av läkemedel, t ex antibiotika, antiinflammatoriska medel och hjärtmediciner.

  • William S. Knowles, 84 år, född 1917 (amerikansk medborgare). Doktorerade 1942 vid Columbia University. Tidigare verksam vid Monsanto Company, St Louis, USA. Pensionerad sedan 1986.
  • Ryoji Noyori, 63 år, född 1938 i Kobe, Japan (japansk medborgare). Doktorerade 1967 vid Kyoto University. Sedan 1972 professor i kemi vid Nagoya University, Nagoya, Japan.
  • K. Barry Sharpless, 60 år, född 1941 i Philadelphia, Pennsylvania, USA (amerikansk medborgare). Doktorerade 1968 vid Stanford University. Sedan 1990 är han professor i kemi vid the Scripps Research Institute, La Jolla, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, Knowles och Noyori delar på hälften av prissumman och Sharpless tilldelas den andra hälften
Pressansvarig: Eva Krutmeijer, tel. 08-6739595, 0709-846638, evak@kva.se

Dokument