Nobelpriset i kemi 2000

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi för år 2000 gemensamt till Alan J. Heeger, University of California at Santa Barbara, USA, Alan G. MacDiarmid, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA och Hideki Shirakawa, University of Tsukuba, Japan, ”för upptäckten och utvecklandet av ledande polymerer”.

Plast som leder ström

Vi har lärt oss att plaster, till skillnad från metaller, inte leder elektrisk ström. I själva verket används plast just som isolering kring koppartrådarna i vanliga elsladdar. Årets Nobelpristagare i kemi belönas för sin revolutionerande upptäckt att plast, genom viss modifiering, kan göras elektriskt ledande.

Plaster är polymerer, molekyler som upprepar sin struktur regelbundet i långa kedjor. För att en polymer ska kunna leda elektrisk ström måste den bestå av omväxlande enkel- och dubbelbindningar mellan kolatomerna. Den måste också ”dopas”, vilket innebär att man plockar bort elektroner (genom oxidation) eller för in extra elektroner (genom reduktion). Dessa ”hål” eller extra elektroner kan röra sig längs polymerkedjan – den blir elektriskt ledande.

Heeger, MacDiarmid och Shirakawa var pionjärer inom detta område på slutet av 70-talet och har därefter utvecklat ledande polymerer till ett forskningsfält av stor betydelse för såväl kemister som fysiker. Området har också gett upphov till viktiga praktiska tillämpningar. Ledande plaster används, eller är under industriell utveckling, i t. ex. antistatmedel för fotografisk film, skärmskydd mot strålning från datorer och ”smarta” fönster (som kan utestänga solljus). Nyligen har dessutom halvledande polymerer fått tillämpningar i ljusdioder och solceller samt som i displayer på mobiltelefoner och TV-skärmar i miniformat.

Forskningen kring ledande polymerer är också nära förknippad med utvecklingen av den molekylära elektroniken. I framtiden kommer vi att kunna framställa transistorer och andra elektroniska komponenter av enskilda molekyler – något som dramatiskt kommer att öka snabbheten och minska storleken hos våra datorer. Motsvarande dator som vi idag bär i en väska, skulle plötsligt få plats i ett armbandsur…

  • Alan J. Heeger, 64 år, föddes 1936 i Sioux City, Iowa, USA (am. medborgare). Han är professor i fysik och leder ”The Institute for Polymers and Organic Solids” vid University of California at Santa Barbara.
  • Alan G MacDiarmid, 73 år, föddes 1927 i Masterton, New Zealand (am. medborgare). Han är professor i kemi vid University of Pennsylvania.
  • Hideki Shirakawa, 64 år, föddes 1936 i Tokyo (japansk medborgare). Han är professor i kemi vid ”Institute of Materials Science”, University of Tsukuba, Japan.

Prissumman, 9 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.
Pressansvarig: Eva Krutmeijer, tel. 08-6739595, 0709-846638, evak@kva.se

Dokument