Nanoforskare invald i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 8 oktober valdes Heiner Linke vid Fasta tillståndets fysik, Lunds universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.

Heiner Linke är professor i nanofysik och ledare för Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet. Konsortiet är ett av världens ledande laboratorier när det gäller att bygga nanostrukturer, som bara är några miljarddels meter stora, med hög precision. Ett fokus i Lund är nanotrådar, som är ungefär 1 000 gånger tunnare än ett hårstrå, och som bland annat kan användas till solceller, högeffektiva ljuskällor, snabb elektronik elle studier av biologiska celler.

Linkes egen forskargrupp arbetar med omvandling av värme till elektricitet med hjälp av nanotrådar, och med så kallade molekylmotorer. Det är stora molekyler som utför mekaniska uppgifter i levande celler, till exempel att transportera andra molekyler inom cellen. Forskarna använder molekylmotorerna för att transportera molekyler genom nanostrukturer utanför celler, vilket kan bli användbart i utrustning för att ge snabbare och enklare diagnoser inom vården. Ett annat mål är att bygga konstgjorda molekylmotorer.