Michael Aschbacher tilldelas Rolf Schockpriset i matematik

Professor Michael Aschbacher tilldelas Rolf Schockpriset i matematik 2011

”för hans fundamentala bidrag till ett av de största matematiska projekten någonsin, klassifikationen av ändliga enkla grupper, och speciellt hans bidrag till det kvasitunna fallet”.

Michael Aschbacher är Shaler Arthur Hanisch Professor of Mathematics vid California Institute of Technology. Han har gjort fundamentala insatser i gruppteorin, speciellt beträffande klassifikationen av de ändliga enkla grupperna. Han har fått the Cole Prize från American Mathematical Society och är medlem i National Academy of Sciences i USA.

Rolf Schockpriserna delas ut vart tredje år inom områdena logik och filosofi, matematik, de visuella konsterna och de musikaliska konsterna. Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor. Pristagarna utses av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien. Utdelningen sker vid en ceremoni i Stockholm den 2 november 2011.

De övriga tre pristagarna 2011 är violinisten och dirigenten Andrew Manze som tilldelas Rolf Schockpriset i de musikaliska konsterna, vilket tillkännages den 21 mars i ett separat pressmeddelande samt målaren Marlene Dumas – priset i de visuella konsterna, och professor Hilary Putnam – priset i logik och filosofi, vilket tillkännagetts tidigare.

Dokument