Matematikern Robert Berman invald i Vetenskapsakademien

Vid den ordinarie sammankomsten 13 januari valdes Robert Berman vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet in i akademiens klass för matematik.

Robert Berman är professor vid institutionen Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Bermans forskning handlar i stort om analytiska aspekter av komplex algebraisk och differential geometri. Hans forskning är fokuserad på samband mellan dessa områden och sannolikhetsteori, statistisk mekanik och matematisk fysik, samt aritmetisk (Arekelov) geometri, såväl som konvex geometri och analys.

Bland annat studerar han matematiska aspekter av gravitation. Ett av målen är att utveckla en modell där rumtidens geometri träder fram som ett makroskopiskt fenomen ur en underliggande mikroskopisk struktur.

Hans arbeten visar att liknande matematiska verktyg och strukturer kan användas för att förstå tillsynes orelaterade områden; från den geometriska strukturen hos universum till signalbehandling och metrologi, så väl som komplexiteten i algebraiska ekvationer.

Robert Berman är Wallenberg Academy Fellow sedan 2012.