Lars Heikensten invald i akademiens klass för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap

Vid den ordinarie sammankomsten den 14 mars valdes Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen, in som ledamot i akademiens klass för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap.

Lars Heikensten är ekonomie doktor och vd för Nobelstiftelsen sedan 2011. Han disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm där han sedan också var verksam som lärare och forskare. Hans forskning var då inriktad på bland annat utvecklingsproblem samt tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor. Heikensten blev 1984 chefekonom på Riksgäldskontoret och har sedan dess varit anställd som chefekonom på Handelsbanken, chef för den ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet och vice chef och chef för Sveriges Riksbank samt varit ledamot i Europeiska Revisionsrätten i Luxemburg. Heikensten har också företrätt Sverige i flera internationella sammanhang, bl.a. i Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och Bank of International Settlements (BIS) samt suttit i styrelsen i ett antal bolag, universitetsinstitutioner m.m.  Heikensten har skrivit flera böcker och ett stort antal artiklar, främst i ekonomiskpolitiska frågor.