Kvantforskare invald i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 12 november valdes professor Mohamed Bourennane vid Fysikum, Stockholms universitet, in som svensk ledamot av akademiens klass för fysik.

Mohamed Bourennane är professor vid avdelningen Kondenserad materia och kvantoptik, Fysikum, Stockholms universitet. Han har där byggt upp en forskargrupp inom kvantinformation och kvantoptik. Kvantoptiken studerar samspelet mellan ljuspartiklar (fotoner) och materia, och kvantinformation definieras som en sammansättning av informationsteori och kvantfysik.

Fotoner är de bästa bärarna av kvantinformation, eftersom de kan överföras med små dämpningsförluster både i optiska fibrer och i tomrum. Under de senaste åren har forskningen inom området bland annat resulterat i fullständigt säker kommunikation, så kallad kvantkryptering, som innebär att vi kan distribuera krypteringsnycklar på ett helt säkert sätt. Boureannes grupp studerar framför allt säker kvantkommunikation mellan flera parter och platser, hur kvantkommunikation kan göras mer effektiv med hjälp av sammanflätade partiklar, interaktionen mellan fotoner och materia i kvantfysikaliska system, samt experimentella tester av kvantmekanikens grunder.

Kvantinformationsteknologier är av stort intresse inom fysik, men också inom områden som mätteknik och livsvetenskaperna.