Kommittén för mänskliga rättigheter uppmanar Sudans president att släppa professor Muntaser Ibrahim

Muntaser Ibrahim är professor i molekylärbiolog vid Khartoums universitet och en mycket respekterad forskare inom genetik- och cancerforskning. Den 21 februari 2019 fängslades professor Ibrahim av säkerhetsstyrkor och han hålls nu isolerad utan tillgång till juridisk rådgivning eller kontakt med sin familj. Kommittén begär att Professor Ibrahim släpps omedelbart och att han i väntan på frigivning behandlas enligt FN:s minimiregler för behandling av fångar.

Läs brevet