Karl Anker Jørgensen ny ledamot i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 13 april valdes Karl Anker Jørgensen, professor vid Aarhus universitet, in som utländsk ledamot i akademiens klass för kemi.

Karl Anker Jørgensen är professor vid institutionen för kemi, Aarhus universitet, Danmark. Han har en bakgrund inom teoretisk och organisk kemi och startade sin forskarkarriär i början av 1990-talet med att designa och undersöka kirala Lewissyror (molekyler som dras till elektroner och negativ laddning) för asymmetrisk katalys. 1997 fick Jørgensen ett stort anslag från Danmarks Grundforskningsfond för att starta ett Center of excellence inom området katalys. Sedan början av 2000-talet har han fokuserat sin forskning på att utveckla och studera organokatalytiska reaktioner, samt att i vissa fall använda dem för syntes av komplexa organiska molekyler. Organokatalys är en form av katalys där man ökar hastigheten hos en kemisk reaktion med hjälp av en organisk katalysator. Det är ett mycket aktivt forskningsområde och Jørgensen tillhör de världsledande på området.