Jan Lindsten ny preses

Kungl. Vetenskapsakademien valde vid sin sammankomst den 4 december prof. em. Jan Lindsten till ny preses för perioden 1 juli 2003 till 30 juni 2006. Lindsten var tidigare verksam vid Centrum för molekylär medicin vid Karolinska institutet.

Jan Lindsten är professor emeritus i medicinsk genetik. Centrum för molekylär medicin, där han verkade, är en institution belägen på Karolinska sjukhuset som kopplar samman klinisk och experimentell forskning kring vanliga sjukdomar, som t.ex. reumatoid artrit, diabetes, allergier och arterioskleros. En viktig del är att kartlägga geners betydelse för uppkomsten av olika sjukdomar och dessa geners utbredning i den svenska befolkningen.

Professor Lindsten har tjänstgjort som sjukhusdirektör för Karolinska sjukhuset i fyra år och för Rigshospitalet i Köpenhamn i två år. Vid Karolinska institutet var han dekanus för medicinska fakulteten i tre år och sekreterare i den medicinska nobelkommittén i tolv år.


Han är ordförande i två stiftelser: Tobias Stiftelsen och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet. Han var också en av de två specialister som kartlade svensk stamcellsforskning för Vetenskapsrådets räkning och är ordförande för Vetenskapsakademiens granskning av Vårdalstiftelsen.