Hans Rosling och Susanne Lundin invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 13:e juni valdes Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och Susanne Lundin, professor i etnologi vid Lunds universitet, in som svenska ledamöter i akademiens klass för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap.

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Han är en internationellt ledande talare och folkbildare inom global hälsa och utveckling. Rosling är utbildad läkare vid Uppsala universitet och 1979–1981 arbetade han som distriktsläkare i norra Moçambique där han identifierade en ny förlamningssjukdom. 20 års forskning i flera Afrikanska länder och inom många vetenskapsgrenar påvisade svälthot, undernäring och cyanidintag från snabbavgiftade kassavarötter som huvudorsaker till förlamningssjukdomen, som fått namnet konzo. Rosling har även studerat samband mellan ekonomisk utveckling, nutrition, fattigdom och hälsotillstånd på flera kontinenter, samt varit rådgivare åt WHO och UNICEF. Han har också tillsammans med sin son och sonhustru startat webbplatsen www.gapminder.org som med egenutvecklad mjukvara presenterar animerad statistik för att göra global utveckling lättare att förstå. Rosling använder själv verktygen i sina föreläsningar som fått stor internationell uppmärksamhet, bland annat genom TEDTalk videor.

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Avdelningen för etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Lundin arbetar inom högst aktuella områden med kulturanalyser av medicinsk forskning som gen- och stamcellsterapi, transplantationer och prioriteringar inom sjukvården. Just nu kretsar Lundins forskning kring tre områden: Organtransplantationer och organtrafficking, kulturella aspekter av neurodegenerativa sjukdomar (sjukdomar där nervsystemet långsamt förtvinar), som till exempel Parkinsons sjukdom, och policyprocessen kring xenotransplantationsforskningen under 1900- och det tidigare 2000-talet. Xenotransplantation är transplantation av celler, vävnader eller organ mellan olika arter, till exempel från djur till människa. Lundins forskargrupp har nyligen fått ett treårigt anslag från EU för att fortsätta sina etnografiska studier om organ- och äggtrafficking. Målet för studierna, som tidigare omfattat Östeuropa, Mellanöstern och Asien, kommer nu också att innefatta Sydafrika.