Fysiker och arkitekt invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 14 april valdes Claes-Göran Wahlström, professor i fysik och chef för Avdelningen för atomfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, och arkitekten Johan Celsing in i Vetenskapsakademien.

Klassen för fysik

Claes-Göran Wahlström är professor i fysik och chef för Avdelningen för atomfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet. Han spelade en viktig roll vid uppbyggnaden och ansvarar i dag för Lunds högeffektlaserfacilitet, som för närvarande kan generera laserpulser med toppeffekt upp till 40 Terawatt (40 000 000 000 000 Watt). Högeffektlasrar har stor betydelse för grundforskningen inom atomfysik och plasmafysik, men också för utvecklingen inom t.ex. röntgenavbildning, partikelacceleration och cancerbehandling. Wahlströms egen forskning är främst inom laserbaserad röntgengenerering, övertonsgenerering samt elektron- och protonacceleration, och han hör i dag till de ledande forskarna inom dessa områden.

Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Johan Celsing är en av sin generations främsta arkitekter. Han kom redan tidigt i sin karriär att profilera sig som en originell arkitekt med hög konstnärlig integritet och med en utstuderad känsla för kvalitet i allt han utfört. Till Celsings mer kända arbeten h ör Nobel Forum i Solna, tillbyggnader av Millesgården på Lidingö och Skissernas museum i Lund samt den nya gemensamma kontorsbyggnaden för Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar i Visby. År 2008 utnämndes han till professor vid Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad, Kungl. Tekniska högskolan och under 2009 var han gästprofessor vid Konstakademien i Köpenhamn. Celsing är dessutom ofta anlitad som gästföreläsare vid utländska universitet.