Forskare får pris för verktyg som begränsar antibiotikaresistens

Einhorn SIGHT Award 2022 på 100 000 kronor har tilldelats Johan Bengtsson-Palme, forskare vid Chalmers tekniska högskola. Han får priset för sitt arbete med att ta fram verktyg som kan begränsa infektionssjukdomar och antibiotikaresistens – en hälsoutmaning särskilt stor i låg- och medelinkomstländer.

Johan Bengtsson-Palme Foto: Martina Butorac

Om antibiotika slutar fungera kastas modern sjukvård brutalt bakåt i tiden. Det blir då svårt att genomföra kirurgiska ingrepp som till exempel kejsarsnitt, men även att behandla för tidigt födda barn, cancer och livshotande bakterieinfektioner på grund av dåligt vatten. Och allra farligast blir det för världens fattiga.

Antibiotikaresistens och infektioner kopplade till miljö är på olika sätt i fokus för Johan Bengtsson-Palmes forskning. Både storskalig DNA-sekvensering av bakterier, artificiell intelligens och bioinformatik ingår i hans forskningsprojekt.

– Bakterieinfektioner som i ökande grad blir motståndskraftiga mot antibiotika är en av vår tids stora hälsoutmaningar. Spridningen begränsas inte av landsgränser men påverkas desto mer av miljö och beteenden. Detsamma gäller för antibiotikaresistens, säger årets mottagare av Einhorn SIGHT Award 2022.

– Det handlar både om att skapa förutsättningar för fler människor att få tillgång till rent vatten och system för att hantera avföring, men också om att samla data för att kunna skapa lätthanterliga, billiga riskmodeller och tidiga varningssystem för antibiotikaresistenta bakterier.

Johan Bengtsson-Palme känner sig hedrad över att få ta emot Einhorn SIGHT Award 2022 den 22 november under studenteventet Global Health Night på Kungl. Vetenskapsakademien. Temat för eventet är Livsmedelssäkerhet vid konflikter.

– Det är oerhört tillfredsställande när det visar sig att en idé för hur ett behov ska lösas håller hela vägen och att få uppskattning på detta sätt, säger Johan Bengtsson-Palme.

Prismotivering:
”för sitt framstående forskningsarbete med att utveckla verktyg för att begränsa den globala utmaningen av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Arbetet är av särskilt stor betydelse för hälsan i låg- och medelinkomstländer.”

Einhorn SIGHT Award 2022:
Priset som grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse 2017 delas ut den 22 november under eventet Global Health Night & SIGHT Award 2022 på Vetenskapsakademien. Mottagaren av Einhorn SIGHT Award 2022 är utsedd av Kungl. Vetenskapsakademiens styrelse.

I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en paneldiskussion om livsmedelssäkerhet i kriser.

Se mer information och anmäl dig

För mer information och intervjuer:

Pristagare:
Johan Bengtsson-Palme, Forskare, Division of Systems and Synthetic Biology, Department of Biology and Biotechnology, Chalmers tekniska högskola
johan.bengtsson-palme@microbiology.se
073-366 15 98

SIGHT:s föreståndare:
Peter Friberg,
peter.friberg@gu.se
070-676 00 13

FAKTA
SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, grundades i januari 2017 på Kungl. Vetenskapsakademien med målet att tvärvetenskapligt stärka och främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige. Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.