Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars

De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.

Målet med forskningsprogrammet Wallenberg Clinical Scholars äratt stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapssamhället och vården.

– Den kliniska forskningen är en viktig länk mellan grundforskning och den patientnära, kliniska, verksamheten. Under den kommande tioårsperioden gör vi en kraftig satsning inom livsvetenskaperna, framför allt inom grundforskning, men den kliniska inslaget som detta är också en viktig del i satsningen, berättar Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Klinisk forskning är helt avgörande både för sjukvården, folkhälsan och läkemedelsindustrin, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson. Men under senare år har det blivit allt svårare att kombinera forskning med sjukvård. Schemaläggningar, vårdprogram och besparingar har försämrat möjligheterna att bedriva högklassig klinisk forskning i Sverige. Wallenberg Clinical Scholars-programmet är därför oerhört välkommet. Årets Scholars utgörs av framträdande forskare inom ett brett fält av medicinen, och vi i Vetenskapsakademien är glada och stolta över att de får den här möjligheten att satsa ännu mer kraftfullt på sin kliniska forskning.

Wallenberg Clinical Scholars 2016

Olle Melander, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, har hittat flera biomarkörer i kroppen som bättre kan förutspå om en person kommer att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Som Wallenberg Clinical Scholar ska han undersöka om dessa markörer kan vara direkt inblandade i sjukdomsutvecklingen genom att kartlägga om personer med genetiskt förhöjda nivåer oftare får hjärt-kärlproblem.

Claes Ohlsson, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, har med hjälp av storskaliga metoder för genanalys identifierat genförändringar som ökar risken för benskörhet, osteoporos. I dessa genetiska ledtrådar har han lyckats urskilja proteiner i kroppen som direkt påverkar risken för benbrott. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Claes Ohlsson att detaljstudera dessa proteiner. Hur skyddar de mot benbrott? Går det att utveckla ett läkemedel som förstärker deras positiva effekter i kroppen?

Diana Karpman, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, studerar de molekylära mekanismer som orsakar njursvikt. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Diana Karpman att undersöka om vesiklar kan bära inflammationsdrivande ämnen till njurarna. Hon kommer att försöka hitta substanser som kan stoppa olika skadliga vesiklar från att bildas och som kan hämma den skadliga immunreaktionen i njurarna. Behandlingar som räddar njurarna kan förlänga livet på patienterna med många år.

Per Svenningsson, biträdande överläkare i neurologi och professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, studerar proteiner som är centrala för utveckling av Parkinsons sjukdom. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han också att utforska läkemedel som potentiellt kan skydda hjärncellerna från att bli skadade. I dag finns mediciner som kan mildra sjukdomssymtom men inga som kan bromsa det nedbrytande förloppet av Parkinson.

Miia Kivipelto, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har visat att det går att förebygga minnesstörningar med hjälp bland annat ändrad kost, fysisk träning, kognitiv träning samt normalisering av blodtryck och blodfetter. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer hon bland annat att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demens. I arbetet ingår även att utveckla modeller för att bedöma en persons risk för demens, undersöka vilka mekanismer som driver sjukdomen och hur dessa kan motverkas genom olika former av åtgärder.

Om programmet

Under programtiden, 2015–2025 kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Kontakt

Peter Wallenberg Jr, ordförande, 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80, kaw@kaw.se

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, 
Kungl. Vetenskapsakademien
08- 673 95 00, goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
08-545 017 80, kaw@kaw.se

Hans Reuterskiöld, pressansvarig, 
Kungl. Vetenskapsakademien
070-673 96 50, hans.reuterskiold@kva.se