Fem framstående forskare invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 9 november 2011 valdes Leif Groop, professor vid Lunds universitet, Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet, Danica Kragic Jensfelt, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, Kari Alitalo, professor vid Helsingfors universitet, Finland och Fred H. Gage, professor vid The Salk Institute, La Jolla, USA, in i akademien.

Svenska ledamöter

Klassen för medicinska vetenskaper

Leif Groop är professor i endokrinologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Han skrev sin avhandling om diabetes 1982 och har sedan dess drivit en framgångsrik forskning inom ämnet. Idag är han en av de internationellt ledande forskarna inom typ 2 diabetes, den vanligaste typen av diabetes som främst drabbar äldre människor. Groops forskning har till stor del handlat om att förklara de genetiska orsakerna till typ 2 diabetes. Han var bland annat en av initiativtagarna till ett omfattande projekt där man kartlade genetiken bakom typ 2 diabetes för att belysa dess komplexitet. Detta arbete publicerades i Science 2007 och utnämndes av samma skrift till Breakthrough of the year. Groop har mottagit en rad utmärkelser, senast Hilda och Alfred Erikssons pris 2010.

Klassen för tekniska vetenskaper

Magnus Berggren är professor i organisk elektronik vid institutionen för Teknik och vetenskap, Linköpings universitet. Han bedriver en framgångsrik grundläggande forskning som syftar till att utnyttja organisk elektronik i nya tillämpningar. Fokus i hans forskning ligger på kopplingen mellan joner och elektroner som signalbärare i elektrokemiska och elektroniska komponenter, något som ligger till grund för utveckling av till exempel sensorer, transistorer och bioelektronik. I kombination med ett starkt entreprenörskap arbetar Berggren också mycket med att omsätta forskningsresultat i produkter och företag. Berggren har tagit emot ett flertal utmärkelser, däribland Göran Gustafssonpriset i kemi 2005.

Danica Kragic Jensfelt är professor i datalogi på Skolan för datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska högskolan. I sin forskning arbetar hon med utveckling av beteenden hos robotar i vardagliga miljöer och fokus ligger på sambandet mellan perception och agerande samt robotinlärning genom demonstration. 2007 tog hon emot Early Academic Career Award från IEEE Robotics and Automation Society och 2008 valdes hon ut till Framtidens Forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Hon har sedan på kort tid etablerat sig som en internationellt erkänd forskare inom robotik. Kragic är sedan tidigare en av de första ledamöterna i Sveriges unga akademi.

Utländska ledamöter

Klassen för medicinska vetenskaper

Kari Alitalo är professor vid Molecular Cancer Biology Program, Helsingfors universitet, Finland. Han är en internationellt erkänd forskare inom angiogenes- och lymfangiogensområdet som handlar om vad som händer vid bildning av blodkärl och lymfkärl. Under 90-talet var han den första att identifiera ett flertal tillväxtfaktorer som behövs för lymfkärlens utveckling. Genom dessa upptäckter har han sedan kunnat visa hur man med hjälp av dessa kan stimulera bildning av nya lymfkärl hos patienter med lymfödem och hur man kan hämma spridning av tumörer. Alitalos upptäckter har sedan lett till nya metoder för att behandla patienter med lymfödem och cancer.

Fred H. Gage är professor och chef för Laboratory of Genetics vid The Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, USA. Han är neurogenforskare med fokus på det vuxna centrala nervsystemet och har gjort viktiga insatser i studier av hjärnans plastiska egenskaper och reparativa förmåga. Han var en av de första att studera nervcellsnybildning i den vuxna hjärnan och har visat att människor har förutsättningar för att utveckla nya nervceller genom hela livet. Idag arbetar Gage med att förstå hur dessa celler kan utvecklas till mogna fungerande nervceller i hjärnan och ryggmärgen. Detta skulle då kunna leda till metoder för att ersätta eller förstärka hjärn- och ryggmärgsvävnad som förlorats eller skadats på grund av sjukdomar eller trauma.