Ekonomipriset 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne 2013 till Eugene F. Fama, University of Chicago, IL, USA, Lars Peter Hansen, University of Chicago, IL, USA och Robert J. Shiller, Yale University, New Haven, CT, USA

”för deras empiriska analys av tillgångspriser”

Trendspaning på finansmarknaden

Det är omöjligt att säga om priserna på aktier och obligationer ska gå upp eller ner nästa dag eller vecka. Men det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid på, exempelvis, tre till fem år. Dessa upptäckter, som kan verka både förvånande och motsägelsefulla, har gjorts och analyserats av årets ekonomipristagare Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller.

Illustration: Johan Jarnestad

I en serie studier från 1960-talet och framåt visade Eugene Fama och andra forskare att aktiekurser är väldigt svåra att förutse på kort sikt och att ny information påverkar priserna så gott som omedelbart. Dessa resultat fick inte bara ett stort inflytande inom forskningen, utan påverkade också marknaderna i praktiken. Framväxten av så kallade indexfonder världen över är ett viktigt exempel.

Om priserna är nästan omöjliga att förutse på mycket kort sikt, borde de då inte vara ännu svårare att förutse på flera års sikt? Svaret är nej, vilket Robert Shiller upptäckte i början av 1980-talet. Han fann att aktiepriser fluktuerar mycket mer än företagens utdelningar och att kvoten mellan priser och utdelningar tenderar att minska när denna kvot är hög och öka när den är låg. Detta samband gäller inte bara för aktier, utan också för obligationer och andra tillgångar.

Ett sätt att tolka dessa resultat utgår från hur rationella investerare reagerar på osäkerheten om framtida priser. Hög avkastning ses då som kompensation för risktagande under särskilt riskfyllda tider. Lars Peter Hansen utvecklade en statistisk metod som lämpar sig särskilt väl för att testa rationella teorier om tillgångspriser. Med dess hjälp har Hansen och andra forskare visat att utvidgade versioner av dessa teorier till en del kan förklara tillgångspriserna.

En annan tolkning betonar att investerare ofta inte är fullt rationella. Sådan så kallad beteendefinans tar hänsyn till institutionella faktorer, såsom begränsade lånemöjligheter, vilka förhindrar rationella investerare att gå emot marknaden ifall den skulle vara felaktigt prissatt.

Pristagarna har lagt grunden till dagens forskning om tillgångspriser. Idag ses priserna som bestämda dels av variationer i risk och riskattityd, dels av psykologiska faktorer och marknadsfriktioner.

Eugene F. Fama, amerikansk medborgare. Född 1939 (74 år) i Boston, MA, USA. Fil.dr 1964 vid University of Chicago, IL, USA. Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance vid University of Chicago, IL, USA.

Lars Peter Hansen, amerikansk medborgare. Född 1952 (60 år) i Urbana, IL, USA. Fil.dr 1978 vid University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA. David Rockefeller Distinguished Service Professor in Economics & Statistics vid University of Chicago, IL, USA.

Robert J. Shiller, amerikansk medborgare. Född 1946 (67 år) i Detroit, MI, USA. Fil.dr 1972 vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, MA, USA. Sterling Professor of Economics vid Yale University, New Haven, CT, USA.

Prissumma: 8 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

Dokument

Populärvetenskaplig information

Scientific Background

Kontakt

Fredrik All
Redaktör
Tel. 08-6739563, 070-6739563
fredrik.all@kva.se

Perina Stjernlöf
Pressansvarig
Tel. 08-6739544, 070-6739650
perina.stjernlof@kva.se

Mer information

Pristagarna
Eugene F. Fama, The University of Chicago Booth School of Business
Lars Peter Hansen, The University of Chicago
Robert J. Shiller, Personal home page

Eugene Fama
Intervju med Eugene Fama av Richard Roll
Fama, E.F. (2011), “My life in finance”, Annual Review of Financial Economics 3, 1-15.
Fama, E.F. (1970), “Efficient capital markets: a review of theory and empirical work”, Journal of Finance 25, 383-417.
Fama, E.F. (1991), “Efficient capital markets II”, Journal of Finance 46, 1575-1618.

Lars Peter Hansen
Ghysels, E., A. Hall och L.P. Hansen (2002), ”Interview with Lars Peter Hansen”, Journal of Business & Economic Statistics, 20 442-447.
Hansen, L.P. (2008), ”Generalized method of moments estimation”, i S.N.Durlauf and L.E. Blume (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition.

Robert Shiller
Campbell, J.Y. och R.J. Shiller
(2007), ”Robert Shiller interviewed by John Campbell”, kap. 11 i P.A. Samuelson och W.A. Barnett, Inside the Economist’s Mind: Conversations with Eminent Economists, Blackwell/Wiley.
Shiller, R.J. (2000), Irrational Exuberance, Princeton University Press.