EASAC-rapport om åtgärder för en hållbar framtid

I takt med att jordens befolkning och konsumtion blivit allt större har också efterfrågan på energi och naturtillgångar ökat. Det finns vetenskapliga belägg för att vi nu närmar oss gränsen för vad planeten klarar av. 

I rapporten Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities sammanfattar European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) den vetenskapliga evidensen med fokus på klimat och biologisk mångfald. Rapporten pekar på vad många forskare har sagt sedan 70-talet; att vår ohållbara livsstil är sammankopplad med ekonomiska- och politiska system. Samhället måste förändras i grunden så att långsiktig hållbarhet blir en del av beslutfattande på alla nivåer.

”Under de senaste årtiondena har vi fått allt större vetenskaplig insikt om klimatförändringen och dess bakomliggande orsaker, ändå har miljöförstöring och utsläppen av växthusgaser inte ens avstannat, och än mindre gått tillbaka. Vi måste fråga oss om det räcker med att bara upprätthålla status quo om vi vill värna vår framtid på den här planeten”, säger professor Michael Norton, chef för EASAC:s miljöprogram.

Läs hela rapporten på EASAC:s hemsida. 

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor

FAKTA Om EASAC

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor.