EASAC och FEAM vill se minskade växthusgasutsläpp från hälsosektorn

Klimatförändringarna har stora effekter på både den fysiska och mentala hälsan. Samtidigt är hälsosektorn ansvarig för ungefär fem procent av växthusgasutsläppen i Europa och bidrar därmed till en allt ohälsosammare framtid. Något som nu uppmärksammas av EASAC och FEAM.

I en gemensam kommentar till en tidigare rapport av EASAC The imperative of climate action to protect human health in Europe, skriver de två organisationerna att hälsosektorn bör kunna ta en ledande roll genom att minska sina egna utsläpp. Något som skulle vara bra, inte bara för klimatet utan också för människors hälsa. EASAC och FEAM representerar vetenskaps- och medicinska akademier i Europa.

Läs mer om EASAC och FEAM:s kommentar:
The health care sector – leading the way to the net zero carbon economy