EASAC och FEAM publicerar rapport om regenerativ medicin

Stora förhoppningar knyts till vad så kallad regenerativ medicin, däribland stamcellsbehandlingar, kan innebära för svårt sjuka patienter. Men det finns oseriösa aktörer inom branschen och kliniker bland annat i Europa som lovar mer än vad det finns vetenskapligt underlag för. Det skriver EASAC och FEAM i en gemensam rapport.

Det krävs en evidensbaserad och mer realistisk syn på vad stamcellsbehandlingar kan åstadkomma. Det menar de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ, EASAC, och de medicinska akademiernas gemensamma organisation, FEAM, i en rapport om både utmaningar och möjligheter inom området. Kungl. Vetenskapsakademiens ledamot Olle Lindvall, seniorprofessor i neurologi vid Lunds universitet, har deltagit i arbetet som expert.

Läs pressmeddelandet från EASAC och FEAM

Läs rapporten Challenges and potential in regenerative medicine