EASAC bekräftar fyrdubbling av extrema väderfenomen

I en ny uppdatering från EASAC, the European Academies’ Science Advisory Council, bekräftas att extrema väderfenomen har ökat med fyra gånger de senaste 36 åren. Extreme weather events in Europe: Preparing for climate change adaption: an update on EASAC’s 2013 study, offentliggörs i dag.

Översvämning i Steyr, Österrike.

Enligt rapporten är det främst översvämningar och andra hydrologiska fenomen som har ökat. Antalet fall av extrema temperaturer, torka, skogsbränder har mer än fördubblats sedan 1980. Påverkan på Golfströmmen tas också upp i rapporten.

Som en följd av frekvensen av extrema väderhändelser kräver EASAC fler åtgärder inom hela EU. Ledare och beslutsfattare måste förbättra anpassningsförmågan hos Europas infrastruktur och sociala system till ett föränderligt klimat.

Läs hela rapporten på EASAC:s webbplats

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor.

Kontakt

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
jessica.balksjo@kva.se, + 46 70 673 96 50