Crafoordpriset i polyartrit 2004 till inflammationsforskare

Priset på 500.000 USD utdelas till Eugene C. Butcher, Stanford University, USA och Timothy A. Springer, Harvard Medical School, USA ”för deras studier av de molekylära mekanismerna bakom migrationen av vita blodkroppar vid hälsa och sjukdom”.

Vita blodkroppars vandring förklarad

Inflammationsprocesser spelar en betydelsefull roll för både sjukdom och hälsa. Deras karaktär och svårighetsgrad påverkar läkningsprocessen vid skador, men också sjukdomar som infektioner, allergier, hjärtinfarkt och reumatism.

De vita blodkropparna är viktiga för inflammationsprocesser. De rekryteras från blodbanan och angriper bakterier och andra mikroorganismer i sjukdomshärden så att vävnaderna kan läka och fortsätta sin normala funktion. Brist på vita blodkroppar kan leda till allvarliga och ofta livshotande infektioner. Å andra sidan kan överdriven inflammation i sig själv leda till skada och sjukdom. Det är därför ytterst väsentligt att förstå de vita blodkropparnas vandringsmönster, och de molekylära interaktioner som leder dem till sitt mål.

Årets Crafoordpris tilldelas forskare som på ett banbrytande sätt klargjort mekanismerna bakom hur vita blodkroppar kan lämna blodkärlen och träda ut i den sjuka vävnaden.

Eugene Butcher har identifierat flera viktiga proteiner, s.k. selektiner, som sitter bundna i blodkropparnas cellmembran. Dessa proteiner binder sig specifikt till kolhydratkedjor som finns på blodkärlens yta och reglerar blodkroppens rörelser mot målet.
Timothy Springer har kartlagt en annan grupp av vidhäftningsmolekyler i blodkropparnas cellmembran, s.k. integriner. Dessa består av två klasser av subenheter, vilka kan kombineras på olika sätt för att bygga proteiner med olika specifika egenskaper.

De mekanismer som pristagarna kartlagt är intressanta måltavlor för medicinsk behandling av sjukdomar där vita blodkroppar angriper vävnader, som t.ex. reumatiska sjukdomar eller MS. Långt framskridna försök till behandling pågår.

Mer information:
Jonas Förare, vetenskapsredaktör
tel. 08-673 95 44, mobil 0703-27 72 00
e-post: jonas@kva.se