Christoph Quitmann ny utländsk ledamot i klassen för tekniska vetenskaper

Christoph Quitmann, direktör för MAX IV-laboratoriet i Lund, har valts in som ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademiens klass för tekniska vetenskaper. 

Christoph Quitmann. Foto: Johan Bävman

Christoph Quitmann är professor vid Lunds universitet, och sedan 2012 direktör för MAX IV-laboratoriet i Lund. Han var tidigare verksam vid laboratoriet för synkrotronljus vid Swiss Light Source, Paul Scherrer Institut i Schweiz där han slutade som science director för materialvetenskap.

Christoph Quitmann växte upp i Berlin och doktorerade 1993 vid RWTH i Aachen med en avhandling om laddningstransport i högtemperatursupraledare. Han har forskat på ultrasnabba magnetiska fenomen och magnetiska egenskaper hos nya material. Professor Quitmann har själv konstruerat och satt i drift flera strålrör och mätinstrument vid synkrotronljusanläggningar.

MAX IV är ett av världens ledande synkrotronljuslaboratorium med tre acceleratorer, vilka ger forskare från hela världen tillgång till röntgenstrålning av olika energier och tidsstrukturer.