Christer Fuglesang, Per-Olof Wickman och Igor Abrikosov invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 5 oktober valdes Igor Abrikosov, Linköpings universitet in som svensk ledamot i klassen för fysik. Christer Fuglesang, KTH och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet valdes in som svenska ledamöter i klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap.

Klassen för fysik

Svensk ledamot

Igor Abrikosov är professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet och studerar material utifrån fundamentala kvantmekaniska principer. Hans forskning täcker ett brett spektrum inom det fasta tillståndets fysik; från metodutvecklingsarbete till avancerade tillämpningar av teoretiska modeller. Detta leder till grundläggande insikt av materia vid extrema temperaturer och tryck så väl som design av nya material.

Med hjälp av avancerade datorsimuleringar identifierar och undersöker Abrikosov nya, funktionella material som har hög potential att användas i framtidens teknik. Hans arbete har bland annat utökad vår förståelse för Jordens inre kärna. År 2007 tilldelades han Göran Gustafssonpriset i fysik för sina teoretiska studier av fasta material, särskilt legeringar, och dess egenskaper.

Klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap

Svenska ledamöter

Christer Fuglesang är adjungerad professor i rymdfysik vid KTH och arbetar även för Rymdstyrelsen. Hans forskning rör strålning på rymdstationer och partikelfysik. Han deltar bland annat i projektet JEM-EUSO som syftar till att studera kosmisk strålning av ultrahög energi på International Space Station (ISS). Fuglesang är även föreståndare för KTH Rymdcenter och ansvarig för masterprogrammet för flyg- och rymdteknik. Som Sveriges förste astronaut är han en ambassadör för rymdforskning och gör viktiga insatser för att främja intresset för teknik, rymdverksamhet och vetenskap bland unga. Fuglesang har även utarbetat en kurs på KTH under namnet ”Bemannad rymdfart”. Den tar upp de aspekter som finns vad gäller bemannad rymdfart, varför rymdfarkoster är konstruerade på det sätt de är, vilken forskning som görs på området och framtiden för rymdfarten.

Per-Olof Wickman är professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Stockholms universitet. Han driver tillsammans med en stor forskargrupp utveckling av modeller som lärare kan använda för att analysera undervisning med avseende på planering, genomförande och bedömning av elevernas lärande. Modellerna fungerar som redskap för lärare att göra genomtänkta val med tanke på ämnesinnehåll och elevernas förutsättningar. Forskningen behandlar framförallt undervisning i naturvetenskapliga ämnen, men många av modellerna är mer generella och har anpassats för användning inom även andra ämnen och stadier.

Wickman har på ett avgörande sätt bidragit till utvecklingen av NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, ett skolutvecklingsprogram för naturvetenskaps- och teknikämnena i grundskolan som Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien initierat i Sverige.