Barbara Cannon blir Kungl. Vetenskapsakademiens nya preses

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) beslutade vid sin sammankomst den 18 januari att välja professor Barbara Cannon till preses för akademien för tiden 1 juli 2012–30 juni 2015.

Barbara Cannon, född 1946 i England, är professor i fysiologi och var mellan åren 1985 och 2010 föreståndare vid Wenner-Grens institut vid Stockholms universitet där hon fortfarande är verksam. Som brittisk medborgare är hon utländsk ledamot av KVA, sedan 1989. Hon har under åren haft ett 30-tal högt uppsatta positioner och hedersuppdrag inom forskarvärlden, både i Skandinavien och i Europa. Bland annat har hon varit ordförande i Nobelstiftelsens fullmäktige under tre år (2009–2011).

Barbara Cannons forskning har sedan dryga 40 år främst handlat om den bruna fettvävnadens funktion. Tidigare var uppfattningen att den bruna fettvävnaden endast fanns i små däggdjur men det är nu fastställt att den också finns hos vuxna människor och det är därför av stort intresse att förstå hur den påverkar vår ämnesomsättning och tendensen att utveckla fetma. En ny oväntad insikt som kommit fram från hennes forskning är att brun fettvävnad inte är besläktad med vit fettvävnad, utan snarare härstammar från samma sorts celler som muskelvävnad. Denna fettvävnad är det viktigaste organet för värmeproduktionen hos däggdjur. Vad detta kan leda till för nya läkemedel är en stor fråga idag för läkemedelsföretagen.

– Som ny preses ser jag Vetenskapsakademiens motto För efterkommande – och den vinjett som visar den som planterar framtidens kunskapsträd – som essensen av akademiens och därmed min roll. I dessa tider där kortsiktig nytta av vetenskap och snabb överföring av praktiskt användbara resultat ständigt framhävs som mål, måste akademien framhålla ”den oväntade nyttan” av den vetenskap som först långt framöver kan förbättra världen eller som har som sin funktion att helt enkelt ge oss större insikt om materiens natur.

Barbara Cannon tillträder som ny preses den 1 juli 2012.

Vem är Preses?

Preses är akademiens främste företrädare. Preses leder akademiens sammankomster och biträds av tre vice presides, alla valda till sina förtroendeuppdrag för en viss tid. Tillsammans med den heltidsanställde ständige sekreteraren utgör de akademiens presidium. Kungl. Vetenskapsakademiens förste preses var Carl von Linné.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Barbara Cannon
professor i fysiologi
Wenner-Grens institut, Stockholms universitet
08-16 41 20, 070-750 01 98
barbara.cannon@wgi.su.se

Erik Huss
pressansvarig, KVA
08-673 95 44, 070-673 96 50
erik.huss@kva.se