Astronomen Sofia Feltzing invald i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 20 maj valdes Sofia Feltzing, professor i astronomi vid Lunds universitet, in som svensk ledamot i akademiens klass för astronomi och rymdvetenskap.

Sofia Feltzing är professor i astronomi vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om att förstå Vintergatans struktur och historia samt att med hjälp av denna information lära sig mer om hur galaxer bildas och hur de förändras med tiden. Det huvudsakliga målet med Feltzings forskning är att bidra med förståelse för galaxers bildande och utveckling, och då speciellt spiralgalaxer. En spiralgalax är en samling av ett stort antal stjärnor där största delen befinner sig i en flat diskusliknande skiva, med en eller flera ”armar” virande runt om. Feltzing har valt att fokusera på observation av vår egen galax Vintergatan, som är en typ av spiralgalax, eftersom den är unik på så sätt att vi kan studera den mer detaljerat än andra galaxer. Feltzings forskargrupp arbetar just nu med förberedelser för att ta använda data från den europeiska rymdsonden Gaia, som sändes upp i december 2013, och det internationella instrumentet 4MOST, en spektrograf som analyserar stjärnljusets spektrum. Tillsammans ger dessa en enorm mängd ny data som kan användas till nya analyser.

Sofia Feltzing, Lunds universitet