Ambioartikel utsedd till bästa akademiska forskning med samhällelig inverkan av Financial Times

Den ansedda affärstidningen Financial Times har tilldelat Rafael Sardá med kollegor pris för ”Bästa akademiska forskning med samhällelig inverkan”. Artikeln publicerades 2023 i Akademiens miljövetenskapliga tidskrift Ambio – A Journal of Environment and Society.

Deras forskning lovordades av domarna som ”omfattande och en fin blandning av att vara akademiskt grundad men också praktisk, vilket ökar medvetenheten om ett sorgligt outforskat ämne”. Domaren Karthik Venkataraman var särskilt imponerad av de bidrag som undersökte problem i skärningspunkten mellan miljö och samhälle, och de sektorövergripande insatser som krävs för att ta itu med dem. ”Min känsla är att miljöfrågor och sociala frågor fortfarande tenderar att vara isolerade från varandra, när vi alla borde anstränga oss mer för att förstå hur dessa frågor är djupt sammanflätade”, säger han. Med andra ord helt i linje med den inriktning Ambio har förordat under mer än 50 år.

I artikeln användes naturlig språkbehandling och AI för att analysera hållbarhetsrapporter och mäta hur allvarligt 2 500 företag tog på havsrelaterade utmaningar. Det visade sig att FN:s mål för hållbar utveckling, Livet under vattenytan, var ett av de minst prioriterade av alla. Endast hälften av företagen var medvetna om de havsrelaterade utmaningarna inom sina branscher. Och de företag som arbetade med havsrelaterade frågor tenderade att välja ett reaktivt tillvägagångssätt – till exempel att minska risker för att uppfylla efterlevnadskrav.

Författarna rekommenderar praktiska sätt för företag att minska sin påverkan på havet. Deras forskning har också lett till skapandet av Ocean Disclosure Initiative, ett ramverk som syftar till att öka medvetenheten om företagsrelaterade påfrestningar på haven, kräva att nyckeldata offentliggörs och tillhandahålla en bedömningsmetod för företagsrisker relaterade till marina ekosystem.

Sardá med kollegor avslutar: ”Vi har märkt att trots förseningen med att erkänna denna stora utmaning, så finns det ett stort intresse och en vilja att aktivt engagera sig när företagen väl är informerade.”

Läs mer