Frige Ahmed Samir Santawy

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter uppmanar ledningen i Egypten att göra allt de kan för att omgående frige Ahmed Samir Santawy. 

Santawy är en egyptisk forskare inom samhällsvetenskap som är fängslad och avtjänar ett fyraårigt fängelsestraff under svåra förhållanden. Hans studier fokuserar på kvinnors rättigheter i Egypten.

Läs brevet här