Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

I samband med Covid-19-pandemin har det blivit allt mer uppenbart vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu ALLEA, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation och minska dess konsekvenser.

Dan Larhammar. Foto: Markus Marcetic

Bakom rapporten, som läggs fram som ett diskussionsunderlag, finns en arbetsgrupp vid ALLEA, ledd av Dan Larhammar, preses (ordförande), för Vetenskapsakademien i Sverige. Att källkritiskt granska uppgifter är något som alla kan träna sig i, menar han.

– Det viktiga är att vara på sin vakt när man hör påståenden, att kontrollera om de verkligen stämmer och försöka ta reda på varifrån de kommer. Det är inte alltid så lätt eftersom den mänskliga naturen gör att om man hör något som stämmer överens med det man tror sig veta – då vill man gärna ta det till sig och sprida det vidare.

På flera håll i Europa görs redan insatser för att motverka desinformation, men enligt författarna till rapporten behöver dessa koordineras och samordnas. Ett förslag är därför inrättandet av ett europeiskt nätverk för forskningskommunikation. I rapporten poängteras även vikten av att i högre grad kommunicera hur vetenskap går till och hur forskare arbetar.

– Det är också viktigt att möta olika målgrupper på deras nivå för att kunna besvara deras frågor och bemöta deras farhågor när vetenskap kommuniceras, säger Dan Larhammar.

Svårare fatta beslut

I rapporten lyfts tre grupper fram som särskilt viktiga i arbetet mot desinformation: forskare, vetenskapskommunikatörer och politiker. En strategi för att minska spridning av desinformation är att öka medvetenheten och kunskapen hos allmänheten så att de själva kan avslöja felaktigheter. En annan att forskare och forskningskommunikatörer i högre grad uppmärksammar myter och konspirationsteorier som cirkulerar, och hjälper till genom att lyfta fram dem i ljuset och motbevisa dem.

Om misstro till vetenskap breder ut sig kan det innebära att det blir svårare att fatta politiska och personliga beslut som bör baseras på fakta. Förutom när det gäller Covid-19-pandemin anses problemen vara särskilt stora bland annat när det handlar om vacciner och klimatforskning.

Läs rapporten ALLEA Discussion Paper
Fact or Fake? Tackling Science Disinformation

 

FAKTA ALLEA

ALLEA (The European Federation of Academies of Science and Humanity) representerar mer än 50 akademier från över 40 europeiska länder. Organisationens målsättning är bland annat att förbättra möjligheterna för forskare att verka och att stärka forskningens roll i Europa. Se webbplats www.allea.org