Ulf Pettersson

Akademiledamot
Professor i medicinsk genetik, Vicerektor
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper