Thomas Perlmann

Akademiledamot
Professor i molekylär utvecklingsbiologi
Organisation
Karolinska Institutet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kontakt