Thomas Nyström

Akademiledamot
Professor i mikrobiologi
Organisation
Göteborgs universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper
Kommittén för internationella frågor
Kommittén för miljö och energi