Thomas Aronsson

Akademiledamot
Professor i nationalekonomi
Organisation
Umeå universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper