Sven Björk

Akademiledamot
Professor emeritus i limnologi
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper