Sune Svanberg

Akademiledamot
Professor i atomfysik
Organisation
Lunds tekniska högskola
Medlem av
Klassen för fysik