Sophia Westlund

Administratör
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassekreterare (Klassen för matematik) Klassekreterare (Klassen för tekniska vetenskaper)