Sara Snogerup Linse

Akademiledamot
Professor i fysikalisk kemi
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för kemi
Kontakt
Mobiltelefon: +46 70 250 77 66