Ruth Palmer

Akademiledamot
Organisation
Göteborgs universitet
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper
Kommittén för forskningspolitiska frågor
Kontakt