Roland von Bothmer

Akademiledamot
Professor i kulturväxternas genetik och förädling
Organisation
Sveriges lantbruksuniversitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper