Peter Schurtenberger

Akademiledamot
Professor
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper