Peter Fredriksson

Akademiledamot
Professor i nationalekonomi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper
Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne