Per Persson

Akademiledamot
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper
Kommittén för forskningspolitiska frågor